Regulamin • BrushMe
PRACUJEMY PONIEDZIAŁEK / PIĄTEK OD 10:00 DO 18:00

Regulamin

Prawo konsumenckie – definicje

Klient (Kupujący)

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie. Czynności cywilno-prawne ze Sprzedawcą. 

Sprzedawca

Sklep prowadzony i administrowany jest przez Jurij Petrowycz Kholod, prowadzący  działalność gospodarczą Katrin Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ’’Brushme’’ wpisanego do Centralnej Ewidencji informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, zwanego dalej ’’Sprzedawcą’’bądź ’’UIsługobiorcą’’ (adres siedziby: ul. Sienkiewicza 85/87, lokal 8, 90-057 Łódź. NIP: 725 229 39 56, REGON: 384609172).

Sklep

Sklep internetowy działający pod adresem www.brushme.com.pl .

Usługobiorca

Użytkownik sieci Internet korzystający z usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie.

Indywidualne konto

Panel administracyjny w Sklepie, zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu (to bezpłatna usługa, świadczona drogą elektroniczną).

Produkt (Towar)

Rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która może być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Umowa

Po zgodnym porozumieniu dwóch stron następuję obopólna akceptacja o detalicznym kupnie-sprzedaży Produktów. Umowa na odległość jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Dzień roboczy 

Każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

Regulamin

Niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 • Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej (e-mail) brushmepolska@gmail.com .
 • W przypadku gdy Klient nie będzie mógł zarejestrować się lub zalogować, nie będzie wiedział jak złożyć zamówienie – może skontaktować się ze Sklepem, który chętnie udzieli potrzebnych informacji aby rozwiązać problem.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet, prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca, włączona obsługa JavaScript oraz cookies, czynna skrzynka poczty elektronicznej.

ZAMÓWIENIE

 • Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowi zaproszenie do zawierania umów (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego). 
 • Klient składając zamówienie poprzez stronę Sklepu składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu. 
 • Zamówienia przyjmowane są przez Sklep 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie „formularza zamówienia” znajdującego się w Sklepie z uwzględnieniem dokonania wyboru: ilości i specyfikacji Produktów.
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 14 Dni roboczych od złożenia zamówienia i Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 • Informacja zawierająca całkowitą wartość zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed potwierdzeniem zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” a także przesyłana w potwierdzeniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Klienta. 
 • Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w Sklepie, w tym koszty dostawy, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklep.

    Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, których podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia, są następujące: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, adres (ulica i nr domu/lokalu), nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail. 

Zakup 

 • Po wybraniu Produktu przez Kupującego należy dodać dany towar do koszyka, a następnie podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać jedną z dostępnych w Sklepie internetowym: sposobów dostawy towaru oraz metodę płatności. 
 • Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy, o przyjęciu oferty Klienta, w wyniku którego następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego. 
 • Wysyłka przygotowanego zamówienia następuje zazwyczaj w ciągu 24h, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub informacji od operatora o pozytywnej transakcji e-przelewem lub kartą. 
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów wolnych od wad.

DOSTAWA 

 • Zamówione Produkty dostarczane są, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich (DPD Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., Paczkomaty Inpost S.A.) na terytorium Polski. Przesyłki poza granice Polski (Unia Europejska) dostarczane są poprzez Pocztę Polską S.A. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Wysyłka. 
 • Sklep poinformuje Klienta o wysłaniu produktów pocztą elektroniczną (e-mail).
 • Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia zależny od wybranej metody wysyłki określonej w zakładce Wysyłka. 
 • Do momentu otrzymania Produktu przez Klienta to Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż formy dostawy proponowane przez Sklep.
 • Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju dostawy i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Pocztę Polską S.A. (dostępnych na stronie internetowej www.poczta-polska.pl), Inpost Paczkomaty S.A. (dostępnych na stronie internetowej www.paczkomaty.pl) i DPD Polska Sp. z o.o. (dostępnych na stronie internetowej www.dpd.com.pl).

   Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polski i takich krajów Unii Europiejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia Karaibska, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

         pastedGraphic.png

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Widoczna cena produktu na stronie internetowej jest całkowitą ceną wraz z zawarciem podatku VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w zakładce Wysyłka. 
 • Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura – jeśli Klient wyraźnie zaznaczy chęć otrzymania faktury.
 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Klient. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Klienta (przed zawarciem umowy sprzedaży).            

    Możliwe są następujące formy płatności: 

 • PRZELEW – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia. Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bank owego, na który należy przelać właściwą kwotę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 • PRZELEW ONLINE – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay.pl. Księgowanie wpłaty zazwyczaj odbywa się w ciągu kilkunastu minut. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. 
 • KARTĄ PŁATNICZĄ (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay. Księgowanie wpłaty zazwyczaj odbywa się w ciągu kilkunastu minut a realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. 
 • POBRANIE – płatność polegająca na uregulowaniu należności gotówką u przewoźnika (Poczta Polska, kurier DPD) lub kartą płatniczą (Paczkomaty Inpost). Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu zamówienia a do wartości zamówienia zostaje doliczona dodatkowa opłata.

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Państwa.

Gwarancja

    Gwarancja to zobowiązanie gwaranta wobec konsumenta, że wymieni, naprawi lub przyjmie przedmiot (i zwróci pieniądze), który nie spełnia cech określonych w dokumencie gwarancyjnym, opisie a nawet reklamie. Gwarantem może być zarówno producent, importer jak i sprzedający. 

Na czym polega gwarancja

   Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym, opisie oferty, w reklamie towaru. Z reguły nowe przedmioty oferowane przez przedsiębiorców są objęte gwarancją, jednak to gwarant decyduje, czy udzieli konsumentom gwarancji na swój produkt. Decyduje również jaka będzie jej treść oraz zakres, na przykład:

 • warunki, w jakich można wymienić przedmiot na nowy,
 • czy będą podane adresy serwisów.

Jeśli towar został wprowadzony do obrotu w Polsce, dokument gwarancyjny powinien być sporządzony w języku polskim. Powinien być też jasny i zrozumiały. Musi też zawierać podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń, czyli do skorzystania z gwarancji:

 • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
 • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY 

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

   Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia wzór formularza o odstąpienie od umowy tutaj>>.

 • Zwracany produkt, Klient powinien odesłać do Sprzedawcy na adres siedziby na własny koszt, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Termin na odesłanie wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 • Do zwracanych produktów można dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura), który ułatwi Sklepowi zaksięgowanie zwrotu. 
 • Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

NIEZGODNOŚĆ PRZEDMIOTU Z UMOWĄ 

      Wada towaru, czyli jego niezgodność z umową, to nie tylko uszkodzenia przedmiotu, o którym sprzedający nie wspomniał w opisie oferty. To również brak cech lub właściwości, które dana rzecz powinna posiadać lub o których zapewniał sprzedający.

W szczególności towar uznawany jest za niezgodny z umową (wadliwy), jeśli:

 • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar danego rodzaju
 • nie odpowiada on opisowi umieszczonemu w ofercie przez sprzedającego

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową, masz prawo złożyć reklamację. Możesz skorzystać z gotowego formularza złożenia reklamacji, tutaj>>.

REKLAMACJE

   Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego produktu (rękojmia). 

 • Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@brushme.com.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Reklamowany produkt odesłać należy na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Sienkiewicza 85/87, lokal 8. 90-057 Łódź, NIP: 725 229 39 56, REGON: 384609172). 
 • Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. 
 • Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej. 

   W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 • Usługobiorca, w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu. 
 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres siedziby Usługodawcy Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

RĘKOJMIA

     Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, gdy towar nie ma właściwości, które powinien posiadać lub o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, czy też nie nadaje się do celu, o którym kupujący został poinformowany. Ponadto z wadą fizyczną mamy do czynienia, gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym lub w razie nieprawidłowego jej wykorzystania przez sprzedawcę lub przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Odstąpienie od umowy

    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż Towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. 

Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy: 

 1. udostępnianie, użytkownikowi sieci Internet, do wglądu opisów produktów (w tym fotografii produktów); 
 2. udostępnianie, użytkownikowi sieci Internet, za pomocą strony internetowej Sklepu, formularza zamówienia;
 3. umożliwianie użytkownikowi sieci Internet korzystania z Konta w Sklepie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Klientów i Usługobiorców jest Sprzedawca (Usługodawca). Dane osobowe Klientów i Usługobiorców chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 
 • Dane osobowe Klientów i Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, wystawiania Klientom faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Klienci i Usługobiorcy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego) bądź zalogować się na swoje konto w Sklepie (w przypadku użytkownika zarejestrowanego). 
 •   Klienci i Usługobiorcy mają prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu. W przypadku wyrażenia przez Klienta bądź Usługobiorcę odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep również w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (w szczególności poprzez wysyłanie do Klienta bądź Usługobiorcy newslettera). 
 • Jeżeli Użytkownik strony internetowej Sklepu wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej Sklepu do potrzeb Użytkownika. 
 • Zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

    

    Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej formularza zamówienia Sklepu oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientami i Usługobiorcami jest sąd powszechny właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych poprzez złożenie do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki (jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym bądź nie zgodzić się na rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki). 
 • Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do wymienionych w ustępie poprzednim trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W przypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu. 
 • Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę Regulamin sklepu i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku Html z regulaminem na dysku twardym komputera.

POLECANE PRODUKTY

Zamknij

BrushMe

Malowanie po numerach

Zamknij

Zaloguj

Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Brak produktów w koszyku.

BrushMe

Malowanie po numerach